Annonspriser
Storlek Mått Pris
1/1 182x270 1440 kr
1/2 182x135 840 kr
1/4 90x120 480 kr
1/8 90x60 300 kr
Kommande 2020
Nästa nummer Manusstopp
Nr 1: v 8 29/1
Nr 2: v 24 20/5
Nr 3: v 36 12/8
Nr 4: v 48 4/11
Näshulta Bygdeblad är en gratistidning som distribueras till alla hushåll i Näshulta fyra gånger per år. Här kan Näshultas föreningar kostnadsfritt annonsera om sina olika aktiviteter. Tidningen innehåller också korta reportage om det som händer i socknen.

Det första numret av Näshulta Bygdeblad kom 1993. Tidningen görs av Hagen Ord & Bild
och trycks av Linderoths tryckeri i Vingåker.

Har du något intressant att berätta, tipsa oss gärna!
Texter, bilder och annonsmaterial skickas till Hagen Ord & Bild.

Fr o m 2019 trycks Näshulta Bygdeblad i färg.

Ett värde krävs.
Länkar
Hagen Ord & Bild
Magda Hagen
643 97 V Näshulta
Telefon: 076 039 96 93
e-post: info@hagenordobild.se